Registrácia hosting

Doména www..  
Heslo min. 6 znakov
Heslo (kontrola)
Variabilný symbol
  Registráciou súhlasite s nižšie uvedenými
Pravidlami používania služby Antik Freehosting

Pravidlá používania služby Antik Freehosting

 1. Služba Antik Freehosting je poskytovaná zdarma každému zákazníkovi spoločnosti Antik computers & communications (používateľ)
 2. Pre každého používateľa poskytujeme štandardne jeden freehostingový účet
 3. Službu Freehosting poskytujeme len pre stránky nekomerčného charakteru
 4. Používateľ nemá nárok na náhradu prípadnej škody, spôsobenej:
  • prípadnou nefunkčnosťou, nedostupnosťou či zlou dostupnosťou služby;
  • prípadnou stratou údajov;
  • prípadným únikom informácií o používateľovi účtu;
  • akýmkoľvek iným následkom používania služby;
 5. Prevádzkovateľ služby prehlasuje, že sa bude v najvyššej možnej miere snažiť o bezproblémový chod služby a to hlavne rýchlosť, spoľahlivosť a bezpečnosť služby.
 6. Prevádzkovateľ neposkytne žiadne informácie, ktoré o sebe používateľ pri vytvorení užívateľského účtu uviedol, prípadne informácie o mailoch, ich obsahu a pod., alebo akékoľvek iné získané osobné informácie tretej osobe okrem orgánov činných v trestnom a právnom konaní.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dočasne zablokovať používateľský účet, ktorý svojou prevádzkou prekročil povolený traffic (množstvo prenesených dát).
 8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dočasne zablokovať, alebo úplne vymazať používateľský účet:
  • ktorý bol vytvorený, ale nebol používaný dlhšie než 1/2 roku;
  • ktorý slúži k páchaniu alebo napomáhaniu k páchaniu trestnej činnosti či činnosti, ktorá je v rozpore s všeobecne uznávanými etickými a morálnymi pravidlami spoločnosti;
  • ktorý bol vytvorený tak, aby zvolená http adresa budila pohoršenie či bola v rozpore s všeobecne uznávanými etickými a morálnymi pravidlami;
  • ktorý bol vytvorený tak, že zvolená http adresa nemá súvislosť s menom používateľa služby, menom právnickej osoby, alebo registrovanou ochrannou známkou a budí dojem, že používateľom služby je iný v sieti internet všeobecne známy používateľ, alebo všeobecne známa spoločnosť;
  • ktorého používateľ sa pokúsil prihlásiť ako iný používateľ bez vedomia tohoto iného užívateľa či sa svojím jednaním pokúsil narušiť stabilitu a chod služby;
  • ktorý na príslušnej webovej stránke obsahuje dáta, alebo odkazy na stránky, ktoré nie sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky
  • ktorý na príslušnej webovej stránke obsahuje erotický, pornografický, rasisticky, alebo inak orientovaný obsah, ktorý by bol v rozpore s Listinou základných práv a slobôd, alebo odkaz na takéto stránky
  • ktorého stránky obsahujú protirasovú, náboženskú, politickú alebo inú propagandu
  • ktorý slúži na prevádzku www stránky, ktorej hlavným zameraním je presmerovanie na iné služby (hlavne za účelom zarábania), alebo na zobrazovanie platených reklamných bannerov a obsahuje žiaden, alebo minimum vlastného obsahu
  • ktorý propaguje informácie, ktoré sú v danom čase dlhodobo aktuálne a užívateľ sa k účtu dlhodobo neprihlásil
  • ktorý využíva pridelený web priestor na ukladanie, príp. zálohovanie väčších súborov hlavne zvukových (MP3, Real Audio, Microsoft ASF a pod.), video (MPG, Real Video, Microsoft ASF a pod.), príp. rôznych archívnych (ZIP a pod.), alebo spustiteľných súborov (.exe a pod.) súborov
  • ktorý bol vytvorený za účelom narušenia stability alebo nedopatrením narušuje stabilitu tejto, alebo inej služby
 9. Používateľ nesie zodpovednosť za dôsledky svojich činov spojených s užívaním služby.
 10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje kedykoľvek, bez odôvodnenia a predchádzajúceho upozornenia zmeniť tieto Pravidlá.