Často kladené otázky (FAQ)

Kde nájdem variabilný symbol? Variabilný symbol nájdete vo vašej Zmluve o pripojení (číslo v hranatých zátvorkách za číslom zmluvy).
Ako sa prihlásim na FTP? Na FTP sa prihlásite pomocou štandardného FTP klienta s nasledovnými prihlasovacími údajmi:
Ftp server (host): freehosting.antik.sk
Prihlasovacie meno (login): webmaster@vasadomena (napr: webmaster@janko.netkosice.sk)
Heslo: heslo, ktoré ste uviedli pri registrácií.
Prečo nevidím na FTP súbory väčšie ako 10MB? Súbory väčšie ako 10MB sú automaticky mazané z dôvodu ochrany pred zneužívaním freehostingu na šírenie warez, FTP hostingu a pod.
Aké sú prihlasovacie údaje k MySQL serveru? Databázu si najprv musíte vytvoriť v DTC Client Panel. Údaje ktoré ste použili pri vytváraní databázy potom použite vo vašich skriptoch. Ako adresu servera uveďte localhost.
Aké je prihlasovacie meno do DTC Client Panel? Prihlasovacie meno do DTC Client Panel je celý názov vašej domény bez www (napr. ferko.netkosice.sk)
Pri prihlasovaní do DTC Client Panel odomňa žiada server HTTP autentifikáciu, prečo? Zadali ste nesprávne údaje pri prihlasovaní do DTC Client Panel.
Môžem zrušit alebo zmeniť názov domény? O zrušenie konta alebo zmenu názvu domény je nutné požiadat e-mailom na adresu freehosting@antik.sk, kde uvediete názov domény, meno osoby na ktorú je registrovaná Zmluva o pripojení a variabilný symbol uvedený na tejto zmluve.